De broncode en de bijbehorende technische documentatie van Doc4’s software is Escrow gecertificeerd. Deze certificering is binnen de branche een officieel keurmerk dat alleen wordt toegekend als de software voldoet aan tal van kwaliteitsvoorwaarden. Het biedt de gebruikers van de Compass Suite software de garantie dat hun bedrijfskritische softwaresystemen operationeel blijven, in het geval van calamiteiten bij Doc4. Voor klanten en partners een belangrijk gegeven, zeker in tijden waarin de coronacrisis indirect een reële bedreiging vormt voor de continuïteit van bedrijven.

Escrow
De Escrow-regeling van Software Borg Stichting bestaat uit een titelonderzoek (onderzoek naar de origine van het intellectueel eigendom en de auteursrechten), fingerprint (broncode onderzoek), een volledige verificatie, een depot bij de Stichting IT-notaris en de benodigde nazorg. Jaarlijks vinden een onderzoek en beoordeling plaats om te bepalen of de software blijft voldoen aan alle kwaliteitseisen en -voorwaarden.

Compass Suite
Compass Suite monitort het complete document output management proces, van data tot de (digitale) brievenbus. Administratieve rompslomp en handmatige werkzaamheden zijn verleden tijd. Met Compass Suite hebben organisaties met één klik controle op het gehele proces en inzicht in eventuele fouten of verschillen in documenten en bestanden. En dat betekent een flinke tijds- en kostenbesparing.