Doc4, aanbieder van diensten en softwareoplossingen voor efficiënte en geïntegreerde document- en communicatiestromen, heeft ons bureau per 1 april jl. ingeschakeld voor de uitvoering van alle PR- en socialmedia-activiteiten. De focus ligt op het creëren van awareness van de toegevoegde waarde van Doc4 binnen de markt van documentproducerende organisaties zoals banken en verzekeraars. De komende periode gaan we Compass Suite als totaalconcept voor het voetlicht brengen in de vakmedia en de markt.

Doc4 was al enige tijd op zoek naar een uitvoerende partij die meedenkt in het creëren van nieuwswaarde en kwam eerder dit jaar via een relatie met ons in contact. Na een uitvoerige kennismaking en brainstormsessie besloot Doc4 eind maart om samen met Influx actief te gaan bouwen aan zijn naamsbekendheid en zichtbaarheid in de markt. Hoewel Doc4 al enige tijd bestaat, zijn dit hun eerste stappen op PR-gebied. We hebben er zin in om hen hierbij te ondersteunen!

Doc4 onderzoekt de markt van documentproducerende organisaties en ontwikkelt hiervoor softwareoplossingen. De advisering en ondersteuning van Doc4 is erop gericht organisaties duurzaam sterker te maken met hun productie van document- en communicatie-uitingen. Organisaties kunnen daardoor marktveranderingen sneller oppakken en hun voordeel ermee doen, terwijl kosten laag blijven.

Terug naar het overzicht
Doc4

Benieuwd naar uw kansen op PR-gebied?

Neem contact op