Hoewel organisaties hun investeringen in digitale transformatie (DX) verdubbelen, worden werknemers veelal niet meegenomen in het proces. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Futurum Research in opdracht van Pegasystems. De studie toont aan dat 94% van alle werknemers meer betrokken zou willen worden bij DX. Bijna de helft (44%) geeft aan gewoon niet te weten hoe ze moeten helpen. Dit werkt niet alleen ontmoedigend voor sommige werknemers, het kan ook het tempo van succesvolle invoering van DX vertragen.

Terwijl organisaties in de nasleep van de pandemie het tempo van invoering van DX flink opvoeren, blijkt uit het onderzoek dat veel werknemers graag deel willen uitmaken van de oplossing. Maar ondanks dit enthousiasme geeft slechtst 10% van de medewerkers aan echt te weten hoe ze werkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de digitale transformatie van hun organisatie. Interessant is dat er ook aan de top nog steeds verwarring bestaat: 14% van de CEO’s geeft aan niet te weten hoe ze kunnen instappen.

Het onderzoek geeft drie aanvullende inzichten over hoe DX meer verweven kan worden met de structuur van de organisatie:

  • Holistische aanpak van belemmeringen voor succes: Een meerderheid van de beslissers (68%) vindt dat het verbeteren van de klantervaring de belangrijkste drijfveer is voor DX, op de voet gevolgd door het automatiseren van bestaande processen (67%) en het verbeteren of bijwerken van processen (65%). Hoewel de meesten uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen hebben, kent de weg ernaartoe een grote verscheidenheid aan obstakels, zoals een gebrek aan adequate skills (42%), samenwerking met partners (36%) en budget (36%). Dit soort operationele problemen vraagt om een holistische aanpak voor succesvolle DX op grote schaal – te beginnen met training of het inhuren van de juiste skills.
  • Effectief DX-leiderschap stimuleert top-downresultaten: Wie neemt de leiding in DX-projecten? Slechts 18% van de respondenten denkt de CEO; 47% de CTO of CIO. Werknemers die de CEO als DX-leider noemen, staan positiever ten opzichte van DX. Dit kan helpen bij het opbouwen van een sterkere DX-cultuur. Zo verwacht 67% van de respondenten uit organisaties met door de CEO geleide DX ‘zeer effectief’ te zijn in technologisch leiderschap, vergeleken met slechts 51% in door CIO geleide organisaties en 34% wanneer de CTO leidt.
  • Digitale transformatie is een reis waarbij niemand kan achterblijven: Belangrijk is dat het management van organisaties de juiste manieren vindt om alle medewerkers bij de DX-reis te betrekken, zodat zij zich onderdeel voelen van het resultaat. Voorbeelden die in het onderzoek worden genoemd zijn: anderen helpen bij het trainen in nieuwe technologie (50%), openstaan voor het gebruik van nieuwe tools (40%) en positiviteit uiten over DX (35%). Bredere participatie van werknemers zorgt ervoor dat de DX-cultuur doordringt binnen organisaties, zodat zij uiteindelijk hun klanten beter van dienst kunnen zijn.

“Nu de pandemie nog steeds grote onzekerheid en ontwrichting veroorzaakt, moeten organisaties elk aspect van digitale transformatie onderzoeken om ervoor te zorgen dat ze de concurrentie voor kunnen blijven”, aldus Shelly Kramer, oprichter en senior analist bij Futurum Research. “Cultuur blijkt een belangrijk aspect van DX dat vaak over het hoofd wordt gezien. Ons onderzoek toont aan dat de betrokkenheid van werknemers direct vanaf de start voorop moet staan om langetermijn succes te garanderen. Verandering is succesvoller wanneer werknemers op elk niveau zich onderdeel voelen van het proces, niet alleen de top van een organisatie.”

“Digitale transformatie gaat zowel over cultuur als over technologie. Het is daarom essentieel dat medewerkers zich betrokken voelen bij het proces”, aldus Don Schuerman, CTO van Pegasystems. “Organisaties moeten prioriteit geven aan de tools en processen die operationele silo’s doorbreken en nauwere samenwerking bevorderen om ervoor te zorgen dat alle werknemers aan boord zijn op deze kritische reis.”

De wereldwijde studie, mogelijk gemaakt door Pegasystems (NASDAQ: PEGA), ondervroeg leidinggevenden, technologieleiders en werknemers van meer dan 500 ondernemingen in Noord-Amerika en Europa over de rol die de bedrijfscultuur speelt bij het stimuleren van DX-succes. Het rapport van Futurum ‘Four Insights on the Culture of Digital Transformation Today’ is te downloaden op: www.pega.com/disrupting-dx

Luister naar een replay van het gesprek tussen Futurum oprichter Shelly Kramer en Pega’s CTO Don Schuerman van woensdag 9 december jl. over het onderzoek.