Om de slagingskans van implementaties op het gebied van intelligente automatisering te vergroten, is het voor organisaties belangrijk om te letten op: grotere betrokkenheid op management niveau, organisatiebrede implementatie en strakke regelgeving. Dit blijkt uit recent onderzoek van Pegasystems Inc.. Het onderzoek naar de volwassenheid van projecten op het gebied van slimme automatisering werd uitgevoerd door onderzoeksbureau iResearch, onder 1.000 respondenten op directieniveau uit twaalf landen en uiteenlopende industriesectoren.

De studie laat zien dat de technologie zich in rap tempo ontwikkelt. Organisaties die voorop willen lopen op het gebied van intelligente automatisering moeten de volgende drie cruciale aspecten in acht nemen:

Zorg voor betrokkenheid van het management
Bij de meeste implementaties (81%) van intelligente automatisering is slechts één persoon vanuit C-level betrokken. Vaak slagen deze projecten ook niet voor de volle honderd procent. 18% van de respondenten meldt een grotere betrokkenheid vanuit managementniveau voor hun projecten. Zij geven ook aan dat er meer samenwerking plaatsvindt tussen de business en de meer technische afdelingen, er betere regelgeving is,  meer afdelingsoverschrijdende bedrijfsstrategieën worden bedacht en er meer platforms zijn om nieuwe applicaties op uit te bouwen.

Organisaties die projecten uitvoeren met de volledige support van het C-level management zien low-code en intelligente automatisering dan ook eerder als middel voor digitale transformatie. Zo beschouwt 72% hun low-code projecten als intelligent of volwassen. Bij organisaties waar alleen de CTO betrokken is, ligt dit percentage met 51% een stuk lager en bij CEO-geleide projecten is het slechts 48%.

Creëer zoveel mogelijk draagvlak
Support vanuit het management alleen is niet voldoende. Voor echte transformatie is het volgens het onderzoek ook van belang om IT- en multidisciplinaire afdelingen te betrekken bij de projecten. 53% van de respondenten met support van het volledige management én actieve betrokkenheid van IT- en operationele beslissers, gaf aan dat er vanuit alle disciplines werd samengewerkt aan het ontwikkelen van applicaties. Met als resultaat: applicaties die echt werken en waarbij aan iedereen is gedacht – niet alleen aan een enkele afdeling. Bij organisaties waar maar één C-level professional betrokken is bij het project, geeft slechts een kwart van de ondervraagden organisatiebrede samenwerking aan.

Implementeer strakke norm- en regelgeving
Als low-code op de juiste manier wordt geïmplementeerd kunnen ook business users slimme automatisering ontwikkelen. Slechts 30% van de respondenten beschikt echter over formele norm- en regelgeving voor al hun intelligente automatiseringsprojecten. Dit onderstreept nogmaals het belang van betrokkenheid van het management; bij bijna de helft (49%) van de projecten die worden aangestuurd door het  volledige C-level management werd aangegeven dat ze strakkere normen en regels hebben om het succes van alle projecten te waarborgen. Bij CEO-gestuurde projecten is dit percentage 26% en bij CTO geleide projecten is het nog iets lager: 24%.

“De wereld van intelligente automatisering groeit en ontwikkelt zich razendsnel”, aldus Eric Musser, general manager intelligent automation bij Pegasystems. “Organisaties die een paar jaar geleden al intelligente automatiseringsoplossingen gebruikten, zouden nu koplopers moeten zijn, maar lopen volgens de huidige normen alweer achter. De uitdagingen en kansen als gevolg van nieuwe datastromen, low-code technologieën en steeds uitgebreidere mogelijkheden op het gebied van customer engagement, vragen om meer betrokkenheid op alle niveaus binnen een organisatie. Oftewel: een center-out benadering die de technologie structureert rond specifieke resultaten voor zowel de organisatie als haar klanten. Alleen dan pluk je nu en in de toekomst de vruchten van effectieve implementaties van intelligente automatisering.”

Achtergrondinformatie

Het volledige rapport ‘Don’t get left behind: an enterprise view of the low-code automation landscape’ is hier te downloaden: https://www.pega.com/enterprise-view-low-code

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.000 C-suite executives, (vice) presidents en senior directors werkzaam bij organisaties in de financiële dienstverlening, consumer services, verzekeringen, gezondheidszorg, biowetenschappen, productie, media en communicatie, overheid en onderwijs. 42% van de respondenten heeft een bedrijfsstrategische of operationele functie. 58% werkt in de IT, software of engineering industrie. Zij vertegenwoordigen organisaties die actief zijn in 12 landen in Asia-Pacific, Europa en Amerika.