IntraData, specialist op het gebied van document lifecycle oplossingen, heeft zijn website en huisstijl een volledige make-over gegeven. Naast digitalisering en werken vanuit de cloud, liggen aspecten als papiervrij werken (met de nadruk op vrij) en het document (het vouwwerk) aan de basis van het vernieuwde IntraData-logo.

Aanleiding voor de rebranding was de behoefte aan vernieuwing en samenhang tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en bijbehorende websites na de verhuizing van moederorganisatie Solipsisgroep naar een hypermodern kantoor eind 2019. Ook de huisstijl en website van de Solipsisgroep zelf ondergingen een volledige metamorfose.

Wim Buitenhuis, oprichter en algemeen directeur van Solipsis, is blij met het resultaat. “De look & feel, structuur en techniek van de vorige websites waren verouderd en pasten niet meer bij onze groeiambitie en visie voor de toekomst. Zeker sinds we in ons nieuwe pand meerdere business units hebben samengebracht en we intern qua communicatie en overleg nog soepeler met elkaar kunnen optreden onder één dak. Onze wens was om de business units ook in de uitstraling naar buiten op elkaar af te stemmen.”

Simon Kornblum, commercieel manager IntraData: “Het nieuwe jasje past ook IntraData als gegoten. De nieuwe website is een site met een moderne uitstraling en een zeer gebruiksvriendelijke navigatie. In de rebranding komt onze ‘document lifecycle solutions’ strategie beter tot uiting en deze sluit goed aan op de ambities die wij als organisatie hebben, zoals het kunnen fungeren als Document Service Provider. Digitalisering maakt een organisatie flexibeler en vrijer, zeker dankzij het werken vanuit de cloud; ons vernieuwde logo weerspiegelt deze gedachte.”