Amsterdam/Las Vegas – 12 juni 2024 – Pegasystems kondigt Pega GenAI Socrates™ aan. Deze generatieve AI-tutor leert klanten en partners op een dynamische manier in realtime belangrijke Pega-vaardigheden aan. De interactieve tool gaat in gesprek met iedere cursist en past zich op basis van de antwoorden voortdurend aan het individuele niveau en de leerbehoeftes aan. Dit maakt het leren niet alleen aantrekkelijker, maar helpt ook bij een effectievere informatieverwerking. De aankondiging wordt vandaag gedaan tijdens het jaarlijkse PegaWorld® iNspire.

De meeste mensen leren graag nieuwe vaardigheden, maar hebben een hekel aan de saaie online lesmethoden. Het is veelal een kwestie van de lessen gewoonweg aanhoren, ongeacht het vaardigheidsniveau, en er is weinig tot geen ruimte voor een dialoog. Kortom, de traditionele online bedrijfstrainingen zijn een one-size-fits-all aanpak waarbij het meer draait om het onthouden van informatie dan op het daadwerkelijk begrijpen van concepten. En dat terwijl mensen doorgaans binnen een maand 90% van de inhoud vergeten en dit tot een serieus gebrek aan vaardigheden binnen organisaties leidt.

Met de lancering van GenAI Socrates zet Pega een nieuwe standaard voor hoe organisaties leren en ontwikkelen in het digitale tijdperk. Gebaseerd op de Socratische leermethode, wisselt het leermethodes met elkaar af. De ene keer gaat GenAI Socrates in gesprek met de cursist, de andere keer stelt het open vragen per leerdoel – vergelijkbaar met wat een echte leraar in een klaslokaal doet.

Pega GenAI Socrates personaliseert het lesaanbod continu om de zwakke plekken van cursisten aan te pakken en helpt hen tegelijkertijd nieuwe kennis beter te begrijpen en te laten beklijven. Deze nieuwe aanpak betekent dat er veel meer uit het leren en de stof wordt gehaald en dat heeft een positief effect op de medewerkers en de organisatie zelf.

Socrates geeft bedrijfstrainingen opnieuw vorm
Door op deze wijze generatieve AI toe te passen, biedt Pega GenAI Socrates nieuwe manieren om:

  • Vaardigheden aan te leren en uit te diepen: Pega GenAI Socrates onderwijst en beoordeelt studenten door ze te vragen situaties uit de dagelijkse praktijk in hun eigen woorden te analyseren in plaats van via passieve meerkeuzeantwoorden. Het direct toepassen van nieuwe vaardigheden leidt tot een dieper begrip en ze onthouden de stof beter. Het platform bevat ook multimedia-elementen zoals video en afbeeldingen, evenals spraakgestuurde interacties om de betrokkenheid van studenten te vergroten.
  • Te leren op eigen niveau: Pega GenAI Socrates analyseert individuele antwoorden en past op basis daarvan in realtime de lesinhoud aan. Studenten kunnen focussen op waar ze nog extra kennis nodig hebben en de concepten die ze al kennen, juist overslaan. De inhoud wordt met industriespecifieke voorbeelden afgestemd op de ervaring van studenten binnen specifieke verticale markten.
  • Leermoment zelf te bepalen: Met de on-demand, niet-lineaire aanpak van Socrates kunnen leerlingen leren wanneer het hen uitkomt. Er is geen vaste voorgeprogrammeerde route; leerlingen volgen hun eigen route, gebaseerd op hun persoonlijke voorkeur en vaardigheidsniveau. Ze kunnen zelf bepalen wanneer, hoeveel tijd en hoe lang ze met elk onderwerp bezig zijn.

Socrates onderdeel van de Pega Academy
Pega GenAI Socrates is vanaf vandaag beschikbaar binnen Pega Academy, te beginnen bij de populaire training: de Systeem Architect missie. Ook kan het worden gebruikt in Pega Flex, een hybride leerervaring – dit is een combinatie van een door een trainer geleide cursus en online content van Pega Academy. Socrates wordt de komende maand breder geïntegreerd en traint op dit moment in 10 talen: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Duits, Nederlands, Zweeds Pools en Japans.

“Pega-technologie wordt steeds breder geaccepteerd. Die groei zorgt ervoor dat ook de vraag naar Pega-vaardigheden over de hele wereld enorm toeneemt. Pega GenAI Socrates helpt ons niet alleen aan deze vraag te voldoen, het levert ook een moderne, persoonlijke leeromgeving die overeenkomt met ‘de menselijke manier van lesgeven’. Dit is nog maar het begin van wat we denken dat Pega GenAI Socrates kan betekenen voor onze medewerkers, klanten en partners,” aldus Mary Tafuri, vice-president, Global Go-to-Markt Enablement en Effectiveness bij Pega.

Meer informatie over Pega GenAI Socrates is te vinden op: www.academy.pega.com/genai-socrates. Gebruikers die bij Pega Academy zijn geregistreerd kunnen de oplossing zelf ervaren in de training ‘Systeem Architect missie’ via www.academy.pega.com/mission/system-architect-socratic/v1. Een interactieve preview is te zien via Try Pega GenAI Socrates