De Vecht-Terwolde, 9 december 2019 – Dienstverlener 1DigitalNL komt met een innovatieve digitale oplossing voor interactieve beleidsvorming. Hiermee krijgen beleidsmakers binnen de overheid meer grip op dossiervorming, beleidsanalyse en het effect van beleidsmaatregelen binnen de samenleving. Het digitale platform BeleidsZaak helpt beleidsmakers op centraal, provinciaal en gemeentelijk niveau om veilig met elkaar samen te werken aan beleidsonderwerpen. Ook ondersteunt het platform openbare publicaties van stukken voor het publiek in het kader van een transparante overheid.

Met de lancering van BeleidsZaak speelt 1DigitalNL in op de toenemende vraag vanuit de overheid naar innovatieve tech-producten en -diensten om interdepartementaal en interactief te kunnen samenwerken aan beleidsontwikkeling met stakeholders zoals burgers, bedrijven en kennisinstellingen. BeleidsZaak ondersteunt het primaire bedrijfsproces van beleidsdirecties van kerndepartementen, evenals de beleidsontwikkeling per beleidsterrein op provinciaal niveau.

De schaalbare oplossing is ontwikkeld op basis van innovatieve cloud-technologieën en is modulair opgebouwd uit state-of-the-art ICT-componenten van Pegasystems, Alfresco, EnterpriseDB en Red Hat. Met deze oplossing kan de overheid adequaat inspelen op wijzigingen als gevolg van veranderende wetgeving en interne regelgeving. Een ander essentieel principe van BeleidsZaak is het herleidbaar maken van besluiten en handelingen naar regelgeving. Het digitale platform geeft invulling aan een eenduidige toekomstgerichte informatiehuishouding, efficiënt samenwerken met ketenpartners en het bieden van veilige (mobiele) ondersteuning. Ook het openbaar publiceren van stukken in het kader van een open en transparante overheid (WOO) is een basisfunctionaliteit, alsmede het archiveren van beleidsdossiers conform de Archiefwetgeving.

Volgens de bestuurders van 1DigitalNL, Han van den Berg en Harry van der Haar, is BeleidsZaak een digitale innovatie waarmee overheden wendbaarder worden om continu mee te bewegen in het tempo van een sterk veranderende samenleving. “Op basis van actuele complexe maatschappelijke vraagstukken bestaat er bij politiek en publiek een grote behoefte om beleid zichtbaar tussentijds te monitoren. Daarmee vergroot je de transparantie van beleid. Tijdige maatregelen gebaseerd op doorlopende metingen borgen dat de effectiviteit van beleid door de overheid toeneemt en er meer draagvlak ontstaat in de samenleving. Dit heeft positieve effecten op het collectieve beeld wat de samenleving ervaart als ‘waardevol’ en de wijze waarop schept ‘vertrouwen’ bij het publiek.”

1DigitalNL is in gesprek met een aantal departementen, provincies en adviesorganen om het digitale platform in een proefopstelling binnen een periode van drie maanden met een agile aanpak succesvol te implementeren.