AMSTERDAM, 21 juni 2022 Pegasystems Inc. heeft binnen het Pega PlatformTM een aantal nieuwe templates, trainingen en services ontwikkeld waarmee citizen developers met behulp van low-code snel en effectief applicaties kunnen ontwikkelen. Deze tools kunnen achterstanden in applicatieontwikkeling wegwerken terwijl de risico’s beperkt blijven dankzij effectieve governance.

Onderbemande IT-teams staan enorm onder druk door een tekort aan professionele softwareontwikkelaars. Zij staan voor de bijna onmogelijke taak om aan de ene kant nieuwe applicaties te ontwikkelen en tegelijkertijd achterstanden weg te werken en legacy-systemen te onderhouden. Organisaties doen daarom steeds vaker een beroep op citizen developers.

Volgens Gartner heeft 41% van de werknemers zonder specifieke IT-achtergrond weleens data- of technologieoplossingen aangepast of gebouwd. De keerzijde is dat citizen development ook silo’s creëert en meer risico’s en kosten met zich meebrengt als het zonder de juiste governance wordt uitgevoerd. Of wanneer platforms worden gebruikt die niet zijn goedgekeurd of ondersteund worden door de IT-afdeling.

Pega’s low-code factory is een krachtige combinatie van een no-code ontwikkelomgeving met geautomatiseerde governance van best practices. Tegelijkertijd bevordert deze oplossing innovatie in een veilige, schaalbare en makkelijke te beheren omgeving. Om citizen development verder te ondersteunen, introduceert Pega de volgende nieuwe features, trainingen en diensten:

  • Applicatie templates voor vereenvoudigde, intelligente workflows: Pega introduceert nieuwe applicatie templates voor Pega App Factory die algemene bedrijfsprocessen automatiseren, zoals het verzamelen van informatie, het beheer van verzoeken en goedkeuringen, onboarding van medewerkers en taakbeheer. Met deze gebruiksvriendelijke templates zonder code, kunnen citizen developers snel, veilig en zonder hulp van professionele ontwikkelaars intelligente workflows bouwen.
  • Trainingen voor citizen developers: Met trainingen in Pega Academy kunnen ontwikkelaars van alle niveaus zichzelf trainen in Pega. Citizen developers hebben nu ook toegang tot Low-Code Maker Mission, een nieuwe educatieve omgeving voor de niet-professionele ontwikkelaar. De gratis training, van ongeveer 90 minuten, is speciaal ontwikkeld om nieuwe ontwikkelaars te helpen de juiste vaardigheden te verwerven om hun eerste app te ontwikkelen in een veilig beheerde en schaalbare omgeving.
  • Low-code Factory Accelerator: Pega Consulting Services gaat in samenwerking met klanten programma’s ontwikkelen voor citizen developers. De Low-code Factory Accelerator is vanaf het derde kwartaal van 2022 beschikbaar en helpt bij het opzetten van een duurzaam, door technologie ondersteund bedrijfsmodel dat gebruikmaakt van Pega’s Low-code Factory. Hieronder vallen training voor praktijkmanagers, het coachen van citizen developers bij het bouwen van applicaties en het creëren van roadmaps voor herbruikbare integraties en deelbare componenten. Organisaties beschikken zo over een sterke basis voor citizen development door afstemming tussen business en IT.

 “Citizen development gaat veel verder dan gebruikers zonder IT-achtergrond aan de slag te laten gaan met een low-code platform. Het vraagt om een totaalaanpak gericht op zowel de technologie als op de mensen en processen die nodig zijn om applicaties te ontwikkelen”, zegt Don Schuerman, CTO bij Pega. “Alleen dan kunnen business users veilig en vertrouwd aan de slag en wordt de professionele ontwikkelaar ontlast. Deze nieuwe oplossingen van Pega zorgen voor een goede balans tussen business en IT, waardoor organisaties apps sneller kunnen inzetten.”

Achtergrondinformatie: