Doc4, aanbieder van diensten en softwareoplossingen voor efficiënte en geïntegreerde document- en communicatiestromen, schakelde in april 2020 ons bureau in voor de uitvoering van alle PR- en socialmedia-activiteiten. De focus ligt op het creëren van awareness van de toegevoegde waarde van Doc4 binnen de markt van documentproducerende organisaties zoals banken en verzekeraars. De komende periode gaan we Compass Suite als totaalconcept voor het voetlicht brengen in de vakmedia en de markt. Zo gingen wij bijvoorbeeld in gesprek met hun klant Ricoh, met als resultaat een sterke klantcase waarin de kracht van Doc4’s softwareplatform Compass Suite meer dan duidelijk wordt. Documentwereld publiceerde het artikel op hun platform en nam het ook nog eens op in de nieuwsbrief. Benieuwd? Lees hier het artikel ‘Intelligente black box binnen Ricoh’.

Doc4 onderzoekt de markt van documentproducerende organisaties en ontwikkelt hiervoor softwareoplossingen. De advisering en ondersteuning van Doc4 is erop gericht organisaties duurzaam sterker te maken met hun productie van document- en communicatie-uitingen. Organisaties kunnen daardoor marktveranderingen sneller oppakken en hun voordeel ermee doen, terwijl kosten laag blijven.

Doc4

Benieuwd naar jouw PR-kansen?