Voor onze klant Carerix doken wij in de ‘De Wereld van Chain’. Op de achtste verdieping van Cornerstone Business Park op Rotterdam The Hague Airport zit Chain Technical Professionals (Chain). Deze technische dienstverlener was vorig jaar met grote spoed op zoek naar een nieuw ATS/recruitment platform met een koppeling naar hun nieuw te ontwikkelen website. Dankzij efficiënt en flexibel teamwerk tussen Carerix, Secure Design en Chain is het gelukt om snel een website neer te zetten, inclusief koppeling met Carerix, alle data te migreren en ‘De Wereld van Chain’ te introduceren. Lees de hele klantcase hier.

Wilt u ook een klantverhaal voor een nieuwsbrief, vakblad of voor op uw website, wij pakken het voor u op. Een enthousiast verhaal van uw klant is per slot van rekening de beste referentie.