PERSBERICHT

Solipsis Managed Services lanceert Compliance Compleet

Nieuw dienstverleningsconcept voor informatiebeveiliging op maat 

Brakel, 22 november 2018 – De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel privacywet, verplicht een groot aantal organisaties tot het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). De AVG vraagt expliciet om een goede informatiebeveiliging, waardoor privacy en informatiebeveiliging zeer dicht tegen elkaar liggen. Aangezien informatiebeveiliging en privacy op dit moment dé onderwerpen zijn op de agenda van menig directie, introduceert Solipsis ‘Compliance Compleet’. Dit nieuwe dienstverleningsconcept is erop gericht organisaties volledig of gedeeltelijk te ontzorgen met informatiebeveiliging op maat, door ervaren consultants.

Een FG in dienst nemen of inhuren?
Cyberaanvallen, datalekken, virussen of phishing e-mails: de vraag is niet óf, maar wannéér een organisatie hiermee te maken krijgt. Met alle gevolgen van dien, zowel voor de eigen organisatie als mogelijk ook voor de klanten. De FG is toezichthouder op de naleving van het privacybeleid van een organisatie en vergroot ook het bewustzijn op het gebied van informatiebeveiliging. Binnen veel organisaties is de FG geen fulltime functie. Ook zal zijn/haar werkdruk variëren gedurende het jaar. Dan is het mogelijk interessant om een FG in te huren. Solipsis kan organisaties hierin ontzorgen. De verplichtingen en verantwoordelijkheden die de AVG stelt aan een organisatie zijn dan geborgd en de FG kan flexibel – en daardoor kostenefficiënt – worden ingezet.

Aad Dekker, Security Officer Solipsisgroep: “Solipsis vult in geval van uitbesteding de functie van de Functionaris voor de Gegevensbescherming, ook wel Security, Privacy of Data Protection Officer (DPO) in. Zo dragen wij onder andere zorg voor risicoanalyses, adviseren we over te nemen maatregelen en kunnen zelfs het volledig (her)inrichten van het securitybeleid uit handen nemen. Verder behoort het opzetten van een ‘security awareness’-campagne, ondersteund met workshops en bijvoorbeeld een test met een ‘phishing e-mail’ ook tot de mogelijkheden.”

Over de Solipsisgroep
Solipsis bv is een professionele ICT-organisatie met een uitgebreid pakket van diensten en producten. Wensen worden vertaald in adequate oplossingen, waarbij kosten, baten en effectiviteit goed in het oog worden gehouden. Solipsis biedt dan ook ‘Comfort Class in ICT’. De dienstverlening is ondergebracht in drie businessunits:

  • Managed Services: implementeren en beheren van infrastructuren;
  • Performance Management: ontwikkelen en onderhouden van management informatie systemen (business intelligence);
  • Document Management:ontwikkelen en onderhouden van oplossingen voor het digitaal beheren,ondertekenen, distribueren, printen, presenteren en archiveren van data.

Solipsis Managed Services bv is onderdeel van de Solipsisgroep, waartoe ook IntraData en Holland House behoren. Meer informatie en contactgegevens: www.solipsis.nl

Noot voor de redactie:
Voor redactionele informatie kunt u contact opnemen met Influx PR, Gerline van Wijnen telefoon: 055 3663034 of e-mail: solipsis@influx-pr.com.