PERSBERICHT

Pegasystems presenteert resultaten nieuw onderzoek: ‘Why Business Agility Matters’

Organisaties zonder flexibiliteit in bedrijfsstrategieën zijn 25% minder tevreden over de prestaties binnen hun belangrijkste bedrijfsprocessen


AMSTERDAM – 22 mei 2018
 – Organisaties die teveel focussen op kosten- en risicomijding doen dat ten koste van aantoonbare voordelen binnen een aantal belangrijke bedrijfsprocessen. Dit blijkt uit nieuw wereldwijd onderzoek van Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA), de softwareleverancier van krachtige customer engagement toepassingen voor toonaangevende organisaties. In het onderzoek dat in opdracht van Pega werd uitgevoerd door Frost & Sullivan, worden 437 senior executives uit verschillende branches ondervraagd over het belang van bedrijfsflexibiliteit in relatie tot de algehele prestaties.

Het onderzoek definieert bedrijfsflexibiliteit als de mogelijkheid om snel en consistent te reageren, waarbij snelheid en stabiliteit door operationele discipline zijn afgestemd op snelle verandering en complexiteit. De bedrijven zijn onderverdeeld in drie categorieën: organisaties die zich reeds hebben aangepast, organisaties die plannen maken om zich aan te passen en organisaties die vasthouden aan de status quo. Het verschil tussen de ‘adopters’ en ‘niet-adopters’ is groot, waarbij de laatste categorie gemiddeld 25 procent minder tevreden is met de prestaties van belangrijke bedrijfsprocessen zoals klanttevredenheid, toegevoegde waarde, innovatie, productkwaliteit en productiviteit.

Degenen waarbij de organisatie heeft gekozen voor een flexibele aanpak, noemden diverse voordelen, waaronder een flinke stijging van de omzet (84 procent), rendement (78 procent), klantenwerving (78 procent) en klantenbinding (77 procent). Tegelijkertijd vond 82 procent van de ondervraagden die strategisch zijn overgestapt op flexibiliteit dat de algehele klanttevredenheid groter was dan die van hun branchegenoten.

Ondanks deze duidelijke voordelen, kwalificeerde minder dan de helft van alle respondenten (43 procent) zich als ‘adopter’ van flexibiliteit. Hierbij geeft een op de vijf aan dat zij de komende één tot twee jaar niet zullen overstappen of zelfs helemaal geen plannen in die richting hebben. Organisaties die voorrang geven aan lagere projectkosten en minimale projectrisico´s vormen de meerderheid van degenen die vasthouden aan de status quo. Het grootste struikelblok voor vooruitgang is volgens 47 procent van alle besluitvormers die openstaan voor flexibiliteit, het gebrek aan (financiële) steun van het bestuur.

Hoewel bijna alle organisaties zich focussen op verlaging van kosten en risico’s, zijn degenen die hier de meeste nadruk op leggen, het minst geneigd zich aan te passen en zijn het minst overtuigd van de voordelen die door ‘adopters’ worden genoemd.

De volledige resultaten van de studie “Why Business Agility Matters” is te downloaden op: https://www1.pega.com/why-business-agility-matters

“Het is duidelijk dat organisaties die kiezen voor een vroegtijdige, flexibele aanpak efficiënter en winstgevender worden en meer klantenbinding krijgen”, aldus Derk-Jan Brand, vice president en managing director Benelux en Nordics bij Pegasystems. “Om echter de vruchten van deze voordelen te kunnen plukken, moeten bedrijven meer risico´s durven nemen. Toonaangevende organisaties die zich focussen op kostenverlaging en risico´s uit de weg gaan, lopen eerder het gevaar dat zij zichzelf uit de markt prijzen door hun concurrenten een grote voorsprong te bieden.”

Over Pegasystems
Pegasystems is toonaangevend leverancier van software voor customer engagement en operationele excellence. Pega’s toepassingen kenmerken zich door de hoge mate van aanpasbaarheid. Het op een cloud-architectuur gebaseerde Pega PlatformTM stelt gebruikers in staat om applicaties snel in te zetten en uit te breiden om te kunnen voldoen aan strategische business eisen. Al vijfendertig jaar levert Pega mogelijkheden op het gebied van CRM en digital process automation (DPA), aangevuld met kunstmatige intelligentie (AI) en robotic proces automatisering (RPA), om ’s werelds meest toonaangevende merken te helpen bij het realiseren van baanbrekende resultaten. Voor meer informatie: www.pega.com.

Voor redactionele informatie:
Influx PR – Gerline van Wijnen – tel: 055 366 3034, e-mail: pega@influx-pr.com