MvR & Partners kennissessie De Slimme Overheid

2017-05-24

Persbericht



MvR & Partners kennissessie De Slimme Overheid: 
trends en ontwikkelingen op het gebied van datagestuurd werken

Vleuten, 24 mei 2017 – MvR & Partners, specialist in digitaliseringsprojecten en de invoering en begeleiding daarvan bij (semi)-overheidsorganisaties, heeft tijdens een kennissessie met deelnemers van een aantal grote en middelgrote gemeenten de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van datagestuurd werken gedeeld en besproken. Het doel van de sessie was om de deelnemers op een informele manier te voorzien van kennis, praktijkvoorbeelden en praktische tips door ervaringen te delen. Geen theoretische presentaties bekijken maar komen tot een praktische kennisdeling.
Lotte Meindertsma, Consultant bij MvR & Partners: “Vanuit het gegeven dat de hoeveelheid data exponentieel groeit, biedt die hoeveelheid informatie voor (lokale) overheden alleen kansen om omgezet te worden in een succes als je vooraf weet wát je uit de informatie wil halen. De kansen zijn namelijk eindeloosHier moet de business in de lead zijn om de vraag helder en scherp te verwoorden.” 

Gastsprekers tijdens de kennissessie ’De slimme overheid: trends en ontwikkelingen op het gebied van data gestuurd werken’ waren:
  • Robert Mekking (MvR & Partners): Introductie en trends;
  • Jurgen van de Donk en Peter Busser (Green Rock Consulting): adviseurs op het gebied van datagestuurd werken en data analytics bij diverse overheidsorganisaties deelden diverse praktijkvoorbeelden uit de overheidsorganisaties, het volwassenheidsmodel van een data gedreven organisatie en een implementatieaanpak voor Data Analytics implementaties;
  • Janneke Vermeulen: organisatie ontwikkelaar. Zij gaf inzicht hoe om te gaan met de toenemende complexiteit, diversiteit en onderlinge afhankelijkheid tussen organisaties. In deze context leidt data gestuurd werken niet per definitie tot betere prestaties. De vraag hoe je betekenis kunt geven aan data gestuurd werken stond centraal in haar bijdrage.
De gesprekken brachten de deelnemers tot interessante conclusies. Peter Busser (Green Rock Consulting): “Het is bijna onmogelijk om inzicht te krijgen door zuiver op experimentele wijze data te combineren. Simpel 'samen rapen' van verschillende datasets levert slechts zelden bruikbare informatie op. Formuleer een doel dat je wilt bereiken en onderzoek welke data je nodig hebt om de gewenste informatie te krijgen. Dan maak je effectiever gebruik van beschikbare middelen.”
De slotconclusie van de deelnemers aan de kennissessie: data alleen is niets, het moet worden omgezet tot informatie, kennis en begrip en dat kan alleen als je van te voren goed weet wat je met de verkregen data wilt doen.
Naast de slotconclusie is besloten voor de deelnemende gemeenten een kennisgroep op LinkedIn te starten”, aldus Lotte Meindertsma. “De strekking van de LinkedIn-kennisgroep is om met elkaar te werken aan het borgen van het gebruik van data in de organisaties. Dit is geen tijdelijke exercitie, maar een blijvende organisatieverandering.”

Over MvR & Partners
MvR & Partners is in 2011 opgericht vanuit de overtuiging dat de snel toenemende digitalisering de overheid dichter bij de burger kan brengen. Onze missie is om deze verandering te begeleiden en de voordelen van digitaliseren voor overheidsorganisaties, de mensen die daar werken én de maatschappij te helpen realiseren.
MvR & Partners begeleidt digitaliseringstrajecten met adviseurs die dit vakgebied door en door kennen. Onze adviseurs zetten met energie en overtuiging hun expertise in, om onze opdrachtgevers te laten excelleren in de digitale (r)evolutie. Onze diensten concentreren zich rondom projectbegeleiding, procesverbetering en opleidingstrajecten bij de invoering van digitaal samenwerken en informatiemanagement.  Voor meer informatie: www.mvr.nl 


Noot voor de redactie:
Voor redactionele informatie kunt u contact opnemen met Influx PR, Jakob Brons, telefoon: 055 3663034 of e-mail: mvr@influx-pr.com