Monitoring
Voor een optimale dienstverlening verdiept Influx zich in de ontwikkeling van de klantorganisatie. We volgen nauwlettend externe factoren - zoals marktgroei, ontwikkelingen en trends - die van invloed kunnen zijn op de klantorganisatie en zien het daarnaast als een belangrijke taak om onjuiste informatie over klanten te signaleren, te bespreken en, indien gewenst, te corrigeren.

Externe communicatie
Niet alleen de zorg voor inhoud en vorm van bijvoorbeeld nieuwsbrieven, flyers, mailingbrieven en handleidingen kan aan Influx PR worden uitbesteed, ook website-content, copy- en ghostwriting, het (mede) organiseren van evenementen of het opzetten en begeleiden van persconferenties. Indien gewenst vertegenwoordigen wij uw organisatie of treden wij op als woordvoerder naar en vraagbaak voor de pers. Voor (inhoudelijk) specifieke informatie wordt een beroep gedaan op medewerkers van de klantorganisatie, waarbij contacten echter altijd worden geïnitieerd, gecoördineerd en opgevolgd door Influx PR.

Interne communicatie
Om de interne communicatielijnen tussen bijvoorbeeld het management en medewerkers of tussen medewerkers onderling te ondersteunen, kunt u Influx PR inschakelen voor onder andere de redactie van het personeelsblad, een relatiemagazine of een jaarverslag.

1 - 2 - 3