Vaststellen PR-beleid
Influx vertaalt het algemene beleid van een organisatie naar PR-beleid. In een PR-programma stellen we samen met de klant de taakverdeling en het budget vast en geven we aan hoe de PR-activiteiten worden georganiseerd, uitgevoerd, gecoördineerd en geëvalueerd. Onze PR- en persactiviteiten ondersteunen het verkoop- en marketingbeleid van een organisatie.

PR-mogelijkheden
Bij het opbouwen en onderhouden van een relatie met de pers is de frequentie van het aantal te sturen persberichten essentieel. Ons devies is continuïteit in de contactmomenten. Een breed scala aan onderwerpen kan men naar de pers communiceren: productaankondigingen, klantovereenkomsten, de visie van het (Nederlandse) management team op een bepaalde marktontwikkeling, samenwerkingsverbanden, investeringen of personeelsmutaties. Allemaal uitstekende contactmomenten, waarbij Influx verantwoordelijk is voor het opstellen van persberichten, het goedkeuringstraject en de uiteindelijke handling en verzending.
Daarnaast maken we in overleg met de klant bijvoorbeeld enkele keren per jaar een case (user/customerstory) bij verschillende relaties. Zo’n case wordt ter publicatie aangeboden aan een vaktijdschrift, maar kan - na bewerking - tevens dienen als achtergrondinformatie voor klanten en/of prospects.

1 - 2 - 3